TEAMCOÖRDINATOR TECHNIEK GEBOUWEN

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

voltijds statutair

TEAMCOÖRDINATOR TECHNIEK GEBOUWEN

B4-B5

Wat de job inhoudt

Als teamverantwoordelijke van het team techniek gebouwen zoeken we een technisch aangelegd profiel met leidinggevende skills.

Je stuurt een 6-tal medewerkers aan, die elke gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakdiscipline (HVAC, energie, brand-inbraak technieken, camerabeveiliging, toegangscontrole, …)

Samen met deze technici zet je je in voor de uitvoering en opvolging van investeringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden aan de technische installaties binnen ons patrimonium.

Verder sta je mee in voor het beheren van de meldingen via ons meldingssysteem en het opmaken van de werkplanningen voor het team.

Je geeft mee vorm aan de uitvoering van projecten en bewaakt de timing hiervan, je zorgt ook tijdig voor het updaten van de lopende onderhoudscontracten.

Hou je van veel afwisseling in je job, leg je graag contacten met verschillende collega’s en ben je technisch aangelegd, schrijf je dan zeker in.

Bouw mee aan de stad van morgen!

Data selectie

 • Deel 1 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op
  donderdag 20 april 2023 en terug ingediend moet zijn op dinsdag 25 april 2023 vóór
  09.00 uur.
 • Deel 2 bestaat uit een assessment, afgenomen door Search & Selection. Deze gaan door op dinsdag 9 mei 2023 of donderdag 11 mei 2023, in de kantoren van Search & Selection.
 • Het laatste deel is het interview, dit gaat door op dinsdag 16 mei 2023 tijdens de kantooruren.

De definitieve examenplanning wordt door de jury opgemaakt.

Wie we zoeken

Profiel

Samenwerker – communicatief – technische kennis/aanleg – leiding kunnen geven.

Algemene voorwaarden

Op dinsdag 28 maart 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

 • je hebt minimaal één jaar relevante beroepservaring.

Selectieprogramma

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Desgevallend kan er teruggekoppeld worden naar overige selectieonderdelen.
 2. overige selectieonderdelen (1 of meerdere) kunnen bestaan uit:
  • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
  • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…).  Deze zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

De definitieve examenplanning wordt door de jury opgemaakt.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • mogelijkheid tot telewerk (in overleg met leidinggevende)
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt kan meetellen voor de geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon (volgens index van januari 2023):
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.324,83 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 141,46 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 28 maart 2023 via https://www.jobsolutions.be/register/14896-55, geef je inschrijvingsformulier ingevuld af met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief tijdens de openingsuren aan de balie personeel in de stadswinkel van het stadsbestuur of stuur het op t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 26.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op
www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.