Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

HR Directeur

A8A-A8B – contractueel – onbepaalde duur – voltijds – met aanleg van een wervingsreserve

Onze missie

Bij Groep Dilbeek hebben we een ambitieuze missie uitgezet in ons meerjarenplan:  we bouwen aan een groen, gezond, veilig en actief Dilbeek, aan een betaalbare en kwaliteitsvolle thuis op maat, aan toegankelijke ontspannings- en ontplooiingskansen en aan een zorgzame samenleving waarbij we burgers verbinden, activeren en beschermen.
Deze missie is waar we met Groep Dilbeek voor staan en waarvoor onze ruim 600 medewerkers bij gemeente en OCMW elke dag het beste van zichzelf geven.  Zij zetten zich dagelijks in voor de regie en organisatie van diensten aan meer dan 40.000 Dilbekenaars en zijn georganiseerd in teams binnen de Stromen Burger & Omgeving, Welzijn en Vrije Tijd.  Onze teams in de Stromen worden op hun beurt in hun taken ondersteund door onze Ondersteunende Diensten.
Bij Groep Dilbeek kiezen we ervoor om te werken volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO): naast de evolutie naar meer zelfsturing voor onze teams, schuiven we ook principes als projectwerking en transversale beleidsthema’s prominent naar voor. Gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheden, ieder op zijn niveau, zijn binnen onze organisatie cruciaal.
Als HR Directeur neem je hierin een centrale plaats en bouw je samen met het Management Team en de HR-collega’s aan een HR-beleid met ons organisatiekompas als leidraad.

Functieprofiel:

 • Als lid van het Management Team draag je actief bij aan de vertaling van de groepsbrede missie, de visie en de strategische doelstellingen in een meerjarenplan, een jaaractieplan en operationele doelstellingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data.
 • Je zet samen met het managementteam het HR-beleid voor de Groep uit -zowel op hard als soft niveau- en hecht daarbij belang aan een participatieve en data-gedreven methodiek.    Als ambassadeur van het HR-beleid inspireer je jouw stakeholders binnen en buiten de organisatie.
 • Je volgt de HR-trends op de voet vanuit een brede maatschappelijke interesse en brengt een externe blik binnen onze organisatie.
 • Je staat te trappelen om Groep Dilbeek in de markt te zetten als aantrekkelijke werkgever in de regio en zet daarbij breed in op welzijn van de medewerkers en de nieuwe kansen die het nieuwe regelgevend kader biedt op vlak van verloning en voordelen.
 • Je neemt een cruciale rol op in het Management Team en project-stuurgroepen als sponsor van strategische HR-projecten. Je fungeert hierbij als aanspreekpunt voor de HR-partners en inhoudelijke projectleiders.
 • Je zorgt voor de ontwikkeling van instrumenten en tools die een uniforme en systematische werking van de Groep verzekeren op vlak van onder meer personeelsbehoeftenplan, HR-rapporteringen en personeelsbudgettering.
 • Je waakt erover dat de HR-processen en -systemen de noden van de Groep ondersteunen en de interne werking en dienstverlening vlot en efficiënt verlopen.
 • Je bouwt samen met de HR-collega’s aan de relevante HR-rapportering en -indicatoren en maakt deze beschikbaar voor de organisatie als basis voor het bepalen van de doelstellingen van de Groep
 • Je bouwt actief aan een performant HR-team binnen de Groep en zorgt ervoor dat een open feedback-cultuur de verschillende HR-overlegstructuren versterkt.
 • Je speelt een actieve rol in het (formele en informele) vakbondsoverleg en bouwt een constructieve relatie met de sociale partners uit.
 • Je kan bogen op een breed netwerk van HR-professionals en wisselt daarbij actief informatie en best practices uit met andere lokale overheden en organisaties.

Verwacht:

Dit ben jij helemaal!

 • Je hebt ruime ervaring op vlak van het uitzetten van (hard en soft) HR-beleid binnen grote(re) organisaties
 • Je bent een strategische partner die van nature richting geeft en tegelijkertijd vinger aan de pols houdt met het werkveld
 • Je beschikt over excellente people- en managementvaardigheden.  Je bent een bruggenbouwer die gelooft in overleg, teamwerking en afstemming om betrokkenheid te creëren, maar bent eveneens in staat om knopen door te hakken en beslissingen te nemen.
 • Je bent een kei in verander- en projectmanagement.  Je springt adequaat om met het spanningsveld tussen stakeholders zonder je doel uit het oog te verliezen
 • Je houdt ervan complexe situaties te analyseren, identificeert onderliggende verbanden om tot een genuanceerd en nauwkeurig beeld te komen en formuleert op basis daarvan conclusies en adviezen.  Je bent nieuwsgierig en onderzoekend van aard.
 • Je hebt een hoge mate van organisatiesensitiviteit en loyauteit.
 • Je werkt planmatig en anticipeert in je zoektocht naar structurele oplossingen


Voorwaarden

 • Je hebt 4+ jaar ervaring in een leidinggevende (HR)-rol in grotere organisaties
 • Je behaalde een masterdiploma.  Geen masterdiploma? Met je bachelorsdiploma kan je vóór de start van de selectieprocedure een capaciteitstest afleggen.  Slaag je voor de test, dan nemen we je mee in de selectieprocedure.

Aanbod:

Daarom kies jij voor Groep Dilbeek
Wij zijn een innovatieve gemeente en bieden jou de kans om daaraan mee te werken als lid van een zelfsturend team.  We bieden jou veel autonomie en de kans om je job zelf uit te bouwen en jezelf te ontwikkelen.

Als kers op de taart bieden we een goede balans werk-privé met mogelijkheid tot telewerken, een glijdend uurrooster en 35 verlofdagen op jaarbasis. Wanneer je op kantoor werkt, zorgen wij voor een aangenaam werkkader in het mooie centrum van Dilbeek.

We bieden jou :

een voltijds contract aan in een job met loonschaal A8A-A8B, met een brutoloon tussen €5.016/maand en €7.835/maand afhankelijk van je ervaring (ook relevante ervaring uit de privé-sector/als zelfstandige wordt mee in rekening genomen).  Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding, een volledige terugbetaling woon-werkverkeer voor openbaar vervoer en een tweede pensioenpijler worden eveneens voor jou voorzien.

Gaan we ervoor?  Neem dan de volgende stappen
We kijken er naar uit om je kandidatuur met motivatiebrief, je CV, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – max ouderdom 3 maanden) te ontvangen ten laatste op 11/09/2023.  Klik daarvoor op de ‘Solliciteren’-knop.

In een eerste stap word je uitgenodigd voor een diepte-interview..  Indien je daarvoor slaagt, zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan een schriftelijke proef (thuisopdracht) per mail.  Als je ook daar succesvol in was, word je uitgenodigd voor een assessment.

Houd daarbij al rekening met volgende tijdslijn:

 • Capaciteitsproef (enkel voor bachelors): wordt toegestuurd uiterlijk op 12/09/2023 en dient uiterlijk op 13/09/2023 ingediend te worden
 • Het diepte-interview gaat door op 22/09/2023 (namiddag).
 • Schriftelijke proef: wordt bezorgd op 22/09/2023 in de namiddag en dient uiterlijk op 24/09/2023 om 24u ingediend te worden
 • Assessment: gaat door op 2 en 3/10/2023

Groep Dilbeek
Dilbeek gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties, talenten en diploma. Je leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, geloof, gender of seksuele geaardheid,… beïnvloeden je kansen niet om mee te schrijven aan ons verhaal en onze missie mee te helpen realiseren.
Bij vragen kan je contact nemen met Vanessa Rouquart (Financieel Directeur en HR Directeur a.i.) (vanessa.rouquart@dilbeek.be).

Meer weten? www.werkenvoordilbeek.be