Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Directeur Ruimte
Voltijds – contractueel – onbepaalde duur – niveau A5a-A5b

Ons lokaal bestuur Bredene telt ruim 380 vaste medewerkers en zetten alles in het teken van onze meer dan 18000 klanten: onze burgers of ‘Bredenaars’.  Wens je deel uit te maken van ons team? Hecht je net zoals ons belang aan klantgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken en kwaliteitsvol werken?  Dan zijn we op zoek naar jou!

Introductie

De directie ruimte heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium.

De directie ruimte bestaat uit de dienst ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu; het loket ruimte; de dienst projecten openbare werken en patrimonium en de technische uitvoeringsdienst.

Als directeur ruimte voor het lokaal bestuur Bredene stuur je de ruimtelijke diensten aan en coördineer je de werking binnen de directie. Je draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen en realisaties voor de directie.

Functieprofiel:

Je zorgt voor de samenwerking en kruisbestuiving van de verschillende directies, diensten, teams en ploegen en voor de coördinatie van de beleidscyclus binnen de directie ruimte. Als lid van het managementteam ben je mee verantwoordelijk voor het aansturen van de gehele organisatie en kan je organisatiebreed reflecteren en adviseren.
Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van een geïntegreerde visiebepaling en beleidsplan voor de ruimtelijke diensten in samenwerking met de diensthoofden. Je formuleert en concipieert op (middel)lange termijn de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en waakt daarbij over een optimale afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen binnen de directie.

Jouw voornaamste taken

 • Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de directie en ga je deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers.
 • Je staat in voor het personeelsbeleid van de directie in overleg met de algemeen directeur en de personeelsdienst.
 • Je neemt actief deel aan het managementteam & zorg je voor een goede, gecoördineerde organisatie.
 • Op basis van de prioriteiten van het bestuur en in overleg met het managementteam zorg je voor een correcte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie binnen de budgettair voorziene ruimte, en daarbij bepaal je een kader en richting voor de organisatie.
 • Je staat in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van een geïntegreerd strategisch beleid inzake ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op lange en middellange termijn.
 • Je zorgt voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijken, de collega’s van andere directies, het managementteam en het bestuur.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de directie

Verwacht:

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig.
 • Je hebt minstens 4 jaar relevante beroepservaring 
 • Je beschikt over leidinggevende vaardigheden en communiceert vlot.
 • Je bent analytisch en probleemoplossend.
 • Je bent een strategische partner die richting geeft en dit vertaalt naar het werkveld.
 • Je werkt verbindend en co-creatief.
 • Je neemt initiatief en beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin.
projectontwikkeling, ruimtelijke ordening, RUP, ruimtelijke planning, masterplan, stedenbouwkundig, , diensthoofd, projectmanagement, bouw, patrimonium, architecten, bouwkunde, bouwtechnisch, West-Vlaanderen, infrastructuur, ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening, milieu, handhaving, huisvesting, milieu, stedenbouw, architectuur, directeur

Aanbod:

Een verantwoordelijke functie met veel uitdagingen en maatschappelijke impact. Een bruto maandsalaris (niveau A5a – A5b ) tussen € 4733,10  en € 8099,60. Relevante ervaring wordt meegenomen

Extra voordelen:

 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule)
 • Maaltijdcheques (gemiddeld ± 100 EUR/maand)
 • Maximale fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)

Interesse?
Solliciteer uiterlijk 28 februari 2023  door je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en bewijs van minstens 4 jaar ervaring)  door te sturen via het online sollicitatieformulier.

Selectieprocedure

 • Een competentieproef (schriftelijke en/of mondeling) die de managements-, leiderschaps- en HR-capaciteiten van de kandidaten toetst
 • Een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst
 • Een assessment center

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van drie jaar opgenomen.

Meer info?
Voor meer informatie of verduidelijkingen kan je terecht bij de jobs@probis.be.