Directeur ondersteunende diensten

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Directeur ondersteunende diensten
Voltijds – contractueel – onbepaalde duur – niveau A5a-A5b

Ons lokaal bestuur Bredene telt ruim 380 vaste medewerkers en zetten alles in het teken van onze meer dan 18000 klanten: onze burgers of ‘Bredenaars’.  Wens je deel uit te maken van ons team? Hecht je net zoals ons belang aan klantgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken en kwaliteitsvol werken?  Dan zijn we op zoek naar jou!

Introductie

De directie ondersteunende diensten staat in voor een organisatiebrede ondersteuning van alle medewerkers en diensten van het lokaal bestuur, met de medewerkers van het lokaal bestuur als interne klanten. De directie bestaat uit de dienst communicatie, de dienst personeel, de ICT-dienst en de dienst aankopen en overheidsopdrachten.

Als directeur ondersteunende diensten voor het lokaal bestuur Bredene stuur je de ondersteunende diensten aan en coördineer je de werking binnen de directie. Je draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen en realisaties voor de directie.

Functieprofiel:

Als lid van het managementteam ben je mee verantwoordelijk voor het aansturen van de gehele organisatie en kan je organisatiebreed reflecteren en adviseren.

Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van een geïntegreerde visiebepaling en beleidsplan voor de verdere uitbouw ondersteunende diensten in samenwerking met de diensthoofden. Je formuleert strategische doelstellingen, in overleg met de diensten en vertrekkend vanuit het meerjarig beleidsprogramma. Je bent hierbij in staat om het organisatiebreed financieel beleid te vertalen binnen de directie.

Jouw voornaamste taken

 • Je staat in in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de directie en ga je deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers.
 • Je staat in voor het personeelsbeleid van de directie in overleg met de algemeen directeur en de personeelsdienst.
 • Je neemt actief deel aan het managementteam & zorg je voor een goede, gecoördineerde organisatie.
 • Als lid van het managementteam ben je mee verantwoordelijk voor het aansturen van de gehele organisatie en kan je organisatiebreed reflecteren en adviseren.
 • Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van een geïntegreerde visiebepaling en beleidsplan voor de verdere uitbouw ondersteunende diensten in samenwerking met de diensthoofden.
 • Je zorgt voor de coördinatie van en samenwerking tussen de teams binnen de directie, voor een overkoepelende en resultaatgerichte aansturing, een doelmatige inzet van personeel en middelen, een doeltreffende interne communicatie en een samenhorigheidsgevoel.
 • Je formuleert strategische doelstellingen, in overleg met de diensten en vertrekkend vanuit het meerjarig beleidsprogramma. Je bent hierbij in staat om het organisatiebreed financieel beleid te vertalen binnen de directie.
 • Je bent in staat om een visieontwikkeling en adviesverlening op vlak van personeels-, communicatie-, ICT- en aankoopbeleid uit te bouwen.
 • Je zorgt voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijken, de afdelingshoofden, de collega’s van andere directies, het managementteam en het bestuur.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de directie

Verwacht:

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig.
 • Je hebt minstens 4 jaar relevante beroepservaring
 • Je beschikt over leidinggevende vaardigheden en communiceert vlot.
 • Je bent analytisch en probleemoplossend.
 • Je bent een strategische partner die richting geeft en dit vertaalt naar het werkveld.
 • Je werkt verbindend en co-creatief.
 • Je neemt initiatief en beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin.

Aanbod:

Een verantwoordelijke functie met veel uitdagingen en maatschappelijke impact. Een bruto maandsalaris (niveau A5a – A5b ) tussen € 4733,10  en € 8099,60. Relevante ervaring wordt meegenomen

Extra voordelen:

 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule)
 • Maaltijdcheques (gemiddeld ± 100 EUR/maand)
 • Maximale fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)

Interesse?
Solliciteer uiterlijk 28 februari 2023  door je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en bewijs van minstens 4 jaar ervaring)  door te sturen via het online sollicitatieformulier.

Selectieprocedure

 • Een competentieproef (schriftelijke en/of mondeling) die de managements-, leiderschaps- en HR-capaciteiten van de kandidaten toetst
 • Een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst
 • Een assessment center

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van drie jaar opgenomen.

Meer info?
Voor meer informatie of verduidelijkingen kan je terecht bij de jobs@probis.be.