Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Directeur mens
Voltijds – contractueel – onbepaalde duur – niveau A5a-A5b

Ons lokaal bestuur Bredene telt ruim 380 vaste medewerkers en zetten alles in het teken van onze meer dan 18000 klanten: onze burgers of ‘Bredenaars’.  Wens je deel uit te maken van ons team? Hecht je net zoals ons belang aan klantgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken en kwaliteitsvol werken?  Dan zijn we op zoek naar jou!

Introductie

De directie mens binnen het Lokaal bestuur Bredene bundelt alle persoonsgebonden dienstverlening die zich rechtstreeks richt tot de burger, en geeft vorm aan het sociaal, ouderen- welzijns- en vrijetijdsbeleid van het lokaal bestuur.
De directie is onderverdeeld in drie afdelingenwelzijn, vrije tijd & burgerzaken en ouderenzorg. Samen focussen ze op het realiseren van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid, ouderenbeleid en vrijetijdsbeleid als voornaamste doelstelling.

Als directeur mens voor het lokaal bestuur Bredene stuur je de afdelingen aan en coördineer je de werking binnen de directie. Je draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen en realisaties voor de directie.

Functieprofiel:

Je zorgt voor de samenwerking en kruisbestuiving van de verschillende directies, afdelingen en diensten en voor de coördinatie van de beleidscyclus binnen de directie mens.

Als lid van het managementteam ben je mee verantwoordelijk voor het aansturen van de gehele organisatie en kan je organisatiebreed reflecteren en adviseren.
Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van een geïntegreerde visiebepaling en beleidsplan voor de persoonsgebonden diensten, in samenwerking met de afdelingshoofden.

Jouw voornaamste taken

 • In samenwerking met de afdelingshoofden sta je in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de directie en ga je deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers.
 • Je staat in voor het personeelsbeleid van de directie in overleg met de algemeen directeur, de afdelingshoofden en de personeelsdienst.
 • Je neemt actief deel aan het managementteam & zorg je voor een goede, gecoördineerde organisatie.
 • Op basis van de prioriteiten van het bestuur en in overleg met het managementteam zorg je voor een correcte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie binnen de budgettair voorziene ruimte, en daarbij bepaal je een kader en richting voor de organisatie.
 • Je staat in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van een geïntegreerd strategisch beleid inzake cultuur-, toerisme-, evenementen-, bib-, sport- en toerismebeleid, opgroeien en burger- en sociale zaken. Je ondersteunt tevens het ouderenbeleid voor de afdeling ouderenzorg.
 • Je zorgt voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijken, de afdelingshoofden, de collega’s van andere directies, het managementteam en het bestuur.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de directie

Verwacht:

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig.
 • Je hebt minstens 4 jaar relevante beroepservaring
 • Je beschikt over leidinggevende vaardigheden en communiceert vlot.
 • Je bent analytisch en probleemoplossend.
 • Je bent een strategische partner die richting geeft en dit vertaalt naar het werkveld.
 • Je werkt verbindend en co-creatief.
 • Je neemt initiatief en beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin.

Aanbod:

Een verantwoordelijke functie met veel uitdagingen en maatschappelijke impact. Een bruto maandsalaris (niveau A5a – A5b ) tussen € 4733,10  en € 8099,60. Relevante ervaring wordt meegenomen

Extra voordelen:

 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule)
 • Maaltijdcheques (gemiddeld ± 100 EUR/maand)
 • Maximale fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)

Interesse?
Solliciteer uiterlijk 28 februari 2023  door je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en bewijs van minstens 4 jaar ervaring)  door te sturen via het online sollicitatieformulier.

Selectieprocedure

 • Een competentieproef (schriftelijke en/of mondeling) die de managements-, leiderschaps- en HR-capaciteiten van de kandidaten toetst
 • Een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst
 • Een assessment center

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van drie jaar opgenomen.

Meer info?
Voor meer informatie of verduidelijkingen kan je terecht bij de jobs@probis.be.