02/05/2024

 Diensthoofd integrale veiligheid

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je meebouwen aan het veiligheids- en leefbaarheidsbeleid van Ninove en de huidige werking optimaliseren?  Wil je graag meewerken aan projecten zoals burenbemiddeling, BIN-werking, oprichten van een vrijwilligerskorps, …? Werk je daarnaast graag met mensen samen en ben je sterk in het aansturen van een team?

Solliciteer dan nu voor de functie van diensthoofd integrale veiligheid tot uiterlijk 2 juni 2024.

Zit je nog met vragen? Kom gerust langs op onze infosessie op 27 mei en wij beantwoorden deze graag.

Jouw verantwoordelijkheden

Het diensthoofd integrale veiligheid is verantwoordelijk voor de coördinatie van het integraal veiligheidsbeleid van de stad Ninove (rekening houdend met de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen vanuit FOD BiZa) en de aansturing van de dienst integrale veiligheid.
Dit diensthoofd dient te zorgen voor het ontwikkelen en het uitwerken van een lokaal veiligheidsbeleid in de bestrijding van de objectieve en subjectieve onveiligheid.

Belangrijkste taken:

 • Een actieve bijdrage leveren bij het maken van beleidsvoorstellen en adviezen, teneinde het strategisch beleid van de dienst integrale veiligheid (mee) vorm te geven.
 • Coördineren van de werking van de dienst met het oog op een kwalitatieve, efficiënte en effectieve dienstverlening. Bepalen en opvolgen van de kwaliteit van de dienstverlening binnen de dienst.
 • Bijdragen tot een adequate externe en interne communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de lokale overheid Ninove te versterken.
 • Binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid van de lokale overheid leidinggeven aan de medewerkers (deskundigen integrale veiligheid, specialist noodplanning, gemeenschapswachten), teneinde steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers te beschikken, nodig voor het realiseren van de opdracht en de doelstellingen van de dienst.
 • Efficiënt beheren van de middelen van de dienst en instaan voor een permanente opvolging en rapportering.
 • Huidige en toekomstige projecten van de dienst coördineren en aansturen.

Jouw profiel

Voldoe je aan de volgende voorwaarden? Dan kan je deelnemen aan de selectieprocedure nadat het college jouw kandidatuur heeft goedgekeurd.

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt ;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

 • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs én 2 jaar relevante beroepservaring;
 • Indien geen masterdiploma: 2 jaar relevante beroepservaring en slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie;
 • In bezit zijn van een rijbewijs B;
 • Slagen voor de selectieprocedure.

Ons aanbod

 • Inhoudelijke, boeiende job.
 • Voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur.
 • Een salaris volgens de salarisschaal A1a-A3a – een bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 44.571,82 (geïndexeerd). Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving:
  • Bruto maandloon € 3.969,31 – A1a, trap 2, 38/38 (bij 2 jaar werkervaring)
  • Bruto maandloon € 4.980,76 – A2a, trap 10, 38/38 (bij 10 jaar anciënniteit)
  • Bruto maandloon € 6.111,20 – A3a, trap 18, 38/38 (bij 18 jaar anciënniteit)
 • Extra legale voordelen:
  • Maaltijdcheques aan 7 EUR, waarbij je zelf 1,10 EUR bijdraagt
  • Fietsvergoeding aan 0,35 EUR per km
  • Fietsleasing
  • 2de pensioenpijler
  • Hospitalisatieverzekering
  • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer
  • Interessante verlofregeling: 35 werkdagen op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling
  • Glijdend werkrooster
  • Mogelijkheid tot telewerk
  • De nodige opleidingsmogelijkheden
  • Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.

Interesse?

Solliciteer nu zodat je de deadline van zondag 2 juni 2024 (datum e-sollicitatie telt) niet mist.

 Hoe verloopt onze selectieprocedure?

Stapsgewijs, zodat jij geen kostbare tijd verliest! 

Heb je niet het gevraagde diploma? Maar slaag je voor de capaciteitstest? Dan word je toegelaten tot de schriftelijke proef die per mail wordt verzonden op vrijdag 14 juni 2024 (indienen uiterlijk zondag 16 juni 2024 23.59u). Behaal je hier minstens 50%, word je toegelaten tot de mondelinge proef die doorgaat op donderdag 27 juni 2024

Behaal je per onderdeel minimum 50% en in totaal minimum 60% op alle proeven samen? Dan word je opgenomen in de wervingsreserve.

Uitgebreide info en details lees je in de informatiebrochure onderaan deze pagina.

Wil je graag voorbereid naar de selectieprocedure gaan? Lees dan zeker onze sollicitatietips op www.ninove.be

Video

https://youtube.com/watch?v=19uCNo-kj-A%3Ffeature%3Doembed
Ervaring
Vast (onbepaalde duur)
Type
Voltijds
Online tot:
juni 2, 2024
Provincie
Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Profiel bekijken
Sector
Lokaal bestuur
Locatie
Ninove